نیاز شش میلیون شهروند سوریه ای به کمک فوری

هشدار سازمان ملل متحد .. نیاز شش میلیون شهروند سوریه ای به کمک فوری
اخبار

هشدار سازمان ملل متحد .. نیاز شش میلیون شهروند سوریه ای به کمک فوری

“مارتین گریفیث” فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحده به سوریه طی اظهاراتی نسبت به وضعیت بحرانی در این کشور عربی هشدار…
دکمه بازگشت به بالا