نیازمند دستیابی به آب آشامیدنی هستند

یونیسف: ۱۶ میلیون شهروند یمنی نیازمند دستیابی به آب آشامیدنی هستند
اخبار

یونیسف: ۱۶ میلیون شهروند یمنی نیازمند دستیابی به آب آشامیدنی هستند

سازمان یونیسف وابسته به سازمان ملل متحد یک بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی در یمن هشدار داد. مقام های…
دکمه بازگشت به بالا