موجودی زنده از زمان سقوط امپراتوری روم!.

موجودی زنده از زمان سقوط امپراتوری روم!.
اخبار

موجودی زنده از زمان سقوط امپراتوری روم!.

یک درخت زیتون پیچ‌خورده و باشکوه در دهکده «آنو وو وس» (Ano Vouves) در جزیره «کرت» یونان، معروف است که…
دکمه بازگشت به بالا