مفقود شدن حدود ۱۰۰۰ پناهنده در جزیره لسبوس یونان

مفقود شدن حدود ۱۰۰۰ پناهنده در جزیره لسبوس یونان
اخبار

مفقود شدن حدود ۱۰۰۰ پناهنده در جزیره لسبوس یونان

سازمان پزشکان بدون مرز از مفقود شدن حدود هزار پناهنده در جزیره لسبوس یونان در سایه سیاست‌های سختگیرانه و خشونت…
دکمه بازگشت به بالا