مسابقه کتابخوانی عاشورا و عاشورائیان

برگزاری مسابقه کتابخوانی عاشورا و عاشورائیان در شهر بامیان افغانستان
اخبار

برگزاری مسابقه کتابخوانی عاشورا و عاشورائیان در شهر بامیان افغانستان

مسابقه کتابخوانی عاشورا و عاشورائیان در شهر بامیان افغانستان برگزار شد. این مسابقه از طرف شورای عالی قرآنی دفتر آیت…
دکمه بازگشت به بالا