مرکز فرهنگی اسلامی

حضور یکی از فرماندهان استان صلاح الدین در مرکز فرهنگی ـ اسلامی بغداد
مرجعیت شیعه

حضور یکی از فرماندهان استان صلاح الدین در مرکز فرهنگی ـ اسلامی بغداد

فرمانده بخش تجهیزات فرماندهی استان صلاح الدین در مرکز فرهنگی ـ اسلامی بغداد حضور یافت.   فرمانده بخش تجهیزات فرماندهی…
حضور مدیر مرکز فرهنگی اسلامی بغداد در سمینار مضیف عشایر منطقه الدوانم بغداد
مرجعیت شیعه

حضور مدیر مرکز فرهنگی اسلامی بغداد در سمینار مضیف عشایر منطقه الدوانم بغداد

مدیر مرکز فرهنگی اسلامی بغداد در سمینار عشایر بغداد حضور یافت.   مدیر مرکز فرهنگی اسلامی بغداد در سمینار عشایر…
دکمه بازگشت به بالا