محرومیت سه میلیون ها کودک

سنی های تندروی بوکوحرام عامل محرومیت سه میلیون ها کودک از تحصیل
اخبار

سنی های تندروی بوکوحرام عامل محرومیت سه میلیون ها کودک از تحصیل

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گزارش داد که تنها از سال 2009 تاکنون سه میلیون کودک، فقط به دلیل…
دکمه بازگشت به بالا