مایحتاج

ارسال کمک های آستان مقدس عباسی به نیروهای مردمی
جهان اسلام

ارسال کمک های آستان مقدس عباسی به نیروهای مردمی

کمک های آستان مقدس عباسی برای رزمندگان مستقر در مرز بین عراق و سوریه ارسال گردید.   کمک های آستان…
دکمه بازگشت به بالا