قدسیت

تصویب قانون حفظ قدسیت شهر مقدس کاظمین
عتبات و اماکن مقدسه

تصویب قانون حفظ قدسیت شهر مقدس کاظمین

استانداری بغداد قانون حفظ قدسیت شهر مقدس کاظمین را به تصویب رساند.  استانداری بغداد قانون حفظ قدسیت شهر مقدس کاظمین…
دکمه بازگشت به بالا