فیض‌محمد کاتب هزاره،

طالبان نام جاده فیض‌ محمد کاتب هزاره در کابل را تغییر دادند
اخبار

طالبان نام جاده فیض‌ محمد کاتب هزاره در کابل را تغییر دادند

گروه طالبان در تداوم اِعمال تبعیض و فشار علیه شیعیان هزاره در افغانستان؛ نام جاده فیض‌محمد کاتب هزاره در شهر…
دکمه بازگشت به بالا