فروش فرزندان و اعضای بدن

افغانستان: فروش فرزندان و اعضای بدن در پی تصرف کشور توسط طالبان
اخبار

افغانستان: فروش فرزندان و اعضای بدن در پی تصرف کشور توسط طالبان

وخامت اقتصادى در افغانستان، خانواده های افغانستانى را ترغیب می کند که فرزندان و اعضای بدن خود را بفروشند.  به…
دکمه بازگشت به بالا