فرار ده‌ها خانواده مسلمان از یک شهر کوچک هند

فرار ده‌ها خانواده مسلمان از یک شهر کوچک هند
اخبار

فرار ده‌ها خانواده مسلمان از یک شهر کوچک هند

حدود دوازده خانواده پس از آن که اخطاریه ‌هایی بر درب خانه‌ها و مشاغلشان چسبانده شد و از آنها خواسته…
دکمه بازگشت به بالا