عامل شکاف بیشتر

مسئله اخراج پناهندگان عامل شکاف بیشتر در حزب محافظه کار “ریشی سوناک
اخبار

مسئله اخراج پناهندگان عامل شکاف بیشتر در حزب محافظه کار “ریشی سوناک

بعد از رای دادگاه عالی انگلیس در رد طرح دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا و تاکید سوناک بر پیشبرد…
دکمه بازگشت به بالا