عاملان

پلیس هند در تعقیب عاملان تعرض به آشپز مسلمان
اخبار

پلیس هند در تعقیب عاملان تعرض به آشپز مسلمان

اخیرا یک آشپز هندی مورد تعرض قرار گرفته و از سوی هندوها تهدید شده است. به گزارش شیعه ویوز (اخبار…
دکمه بازگشت به بالا