شکایت عراق از ترکیه در شورای امنیت

شکایت عراق از ترکیه در شورای امنیت
اخبار

شکایت عراق از ترکیه در شورای امنیت

سه شنبه آينده برابر ٤ مرداد به شکایت عراق ازترکیه در شورای امنیت رسیدگی می شود شورای امنیت سازمان ملل…
دکمه بازگشت به بالا