شناگر معلول شیعه افغانستانی

شناگر معلول شیعه افغانستانی مقیم امریکا، مدال برنز کسب کرد
اخبار

شناگر معلول شیعه افغانستانی مقیم امریکا، مدال برنز کسب کرد

عباس کریمی شناگر معلول افغانستانی مقیم آمریکا مدال برنز شنای ۵۰ متر آزاد را در بازیهای پاراپان آمریکا بدست آورد.…
دکمه بازگشت به بالا