سالن اپرا

تخریب یک مسجد و تبدیل آن به سالن اپرا در عربستان سعودی
اخبار

تخریب یک مسجد و تبدیل آن به سالن اپرا در عربستان سعودی

هر از چند گاهی خبری از سرزمین وحی به گوش می رسد که نشان دهنده فاصله گرفتن بیش از پیش…
دکمه بازگشت به بالا