سازمان "مسلمان آزاده"

محکومیت انفجار تروریستی مسجد پیشاور توسط سازمان “مسلمان آزاده”
اخبار

محکومیت انفجار تروریستی مسجد پیشاور توسط سازمان “مسلمان آزاده”

سازمان بین المللی نفی خشونت “مسلمان آزاده” از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام…
دکمه بازگشت به بالا