زندان بحرین

گزارش یک سازمان آمریکایی‌ها برای حقوق بشر درباره روحانی شیعه در زندان بحرین
اخبار

گزارش یک سازمان آمریکایی‌ها برای حقوق بشر درباره روحانی شیعه در زندان بحرین

سازمان آمریکایی‌ها برای حقوق بشر و دموکراسی در بحرین (ADHRB)، خواستار تحقیق درباره بدرفتاری با شیخ عبدالجلیل مقداد، روحانی شیعه…
دکمه بازگشت به بالا