روزنامه گاردین

روزنامه گاردین: كشور انگلیس ممکن است ماه آینده اعلام خشکسالی کند
اخبار

روزنامه گاردین: كشور انگلیس ممکن است ماه آینده اعلام خشکسالی کند

در صورتی که دولت انگليس تصمیم به اجرای برنامه خشکسالی بگیرد ممنوعیت استفاده از شلنگ برای خانوارها در سراسر انگلستان…
دکمه بازگشت به بالا