رادیکال

تعطیلی مسجدی رادیکال در فرانسه
اخبار

تعطیلی مسجدی رادیکال در فرانسه

فرانسه یکی دیگر از مساجد سنی های تندرو را تعطیل کرد. به گزارش شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان)؛ فرماندار بوردو…
دکمه بازگشت به بالا