دیدار نماینده پارلمان کویت و هیئت همراه با آیت الله سید حسین شیرازی

دیدار نماینده پارلمان کویت و هیئت همراه با آیت الله سید حسین شیرازی
اخبار

دیدار نماینده پارلمان کویت و هیئت همراه با آیت الله سید حسین شیرازی

هیئتی از مؤمنان کشور کویت به ریاست حاج صالح عاشور، نماینده پارلمان این کشور، ضمن حضور در بیت بزرگ مرجع…
دکمه بازگشت به بالا