دور ریز ۹۰۰ میلیون تُنی غذا در سال

دور ریز ۹۰۰ میلیون تُنی غذا در سال
اخبار

دور ریز ۹۰۰ میلیون تُنی غذا در سال

در حالی که بررسی‌ها می‌گویند سالانه ۱۷ % از خوراکِ مصرفی، یعنی ۹۳۱ میلیون تن غذا در سال، دور ریخته…
دکمه بازگشت به بالا