دوره‌های خشکسالی در اروپا احتمالا هر ۲۰ سال تکرار می‌شوند.

دوره‌های خشکسالی در اروپا احتمالا هر ۲۰ سال تکرار می‌شوند.
اخبار

دوره‌های خشکسالی در اروپا احتمالا هر ۲۰ سال تکرار می‌شوند.

در نتیجه تغییرات آب و هوایی، اروپای غربی و مرکزی احتمالا هر ۲۰ سال یکبار منتظر خشکسالی‌های شدید مانند تابستان…
دکمه بازگشت به بالا