ده ها مسجد در آلمان در سال 2022 مورد حمله قرار گرفتند

ده ها مسجد در آلمان در سال 2022 مورد حمله قرار گرفتند
اخبار

ده ها مسجد در آلمان در سال 2022 مورد حمله قرار گرفتند

بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط گروه مسلمان ترکی مقیم آلمان، حداقل 35 مسجد در سال گذشته در آلمان…
دکمه بازگشت به بالا