دهان

اعتراض خبرنگاران افغانستانی با دهان بسته علیه تهدیدات امنیتی و محدودیت های طالبان
اخبار

اعتراض خبرنگاران افغانستانی با دهان بسته علیه تهدیدات امنیتی و محدودیت های طالبان

شماری از خبرنگاران در افغانستان با بستن دهان شان دست به اعتصاب پنهانی زدند. به گزارش شیعه ویوز (اخبار شیعیان…
دکمه بازگشت به بالا