دنیا

دانشمندان هشدار دادند: دنیا به دلیل سدسازی بیش از حد در خطر است
اخبار

دانشمندان هشدار دادند: دنیا به دلیل سدسازی بیش از حد در خطر است

دانشمندان بر این باورند که میزان مواد رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها در طول جریان و محل رسوب این…
دکمه بازگشت به بالا