دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد

برنامه جهانی غذا: ۱۸ میلیون سودانی با گرسنگی حاد مواجه هستند
اخبار

برنامه جهانی غذا: ۱۸ میلیون سودانی با گرسنگی حاد مواجه هستند

برنامه جهانی غذای سازمان ملل با بیان اینکه ۱۸ میلیون سودانی با گرسنگی حاد مواجه هستند، اعلام کرد که این…
دکمه بازگشت به بالا