دانشگاه «استنفورد» آمریکا

برگزاری اولین دوره آموزشی درباره اسلام هراسی در دانشگاه «استنفورد» آمریکا
اخبار

برگزاری اولین دوره آموزشی درباره اسلام هراسی در دانشگاه «استنفورد» آمریکا

دانشگاه «استنفورد» دوره جدیدی را درباره «اسلام هراسی در آمریکا» راه اندازی کرده است. هدف از برگزاری این دوره، آموزش…
دکمه بازگشت به بالا