خشکیدن بانک‌های خون در افغانستان

خشکیدن بانک‌های خون در افغانستان، صدها بیمار را با خطر مرگ مواجه کرده است
اخبار

خشکیدن بانک‌های خون در افغانستان، صدها بیمار را با خطر مرگ مواجه کرده است

منابع درمانی در افغانستان می‌گویند به دنبال منع کار زنان در نهادهای کمک رسانی و توقف کمک های جهانی، بانک‌های…
دکمه بازگشت به بالا