خدمات به زائران اربعین

مفصل تر بودن برنامه های امسالِ آستان مقدس حسینی برای ارائه خدمات به زائران اربعین
اخبار

مفصل تر بودن برنامه های امسالِ آستان مقدس حسینی برای ارائه خدمات به زائران اربعین

هر سال که پیش می رود، بر تعداد زائران اربعین حسینی علیه السلام افزوده می شود. بر همین اساس، آستان…
دکمه بازگشت به بالا