حیدرآباد

طرح زمستانی مسجد حیدرآباد برای حمایت از افراد بی خانمان
اخبار

طرح زمستانی مسجد حیدرآباد برای حمایت از افراد بی خانمان

در حالی که صدها نفر از مردم بی خانمان از هوای شدید زمستانی که در حال حاضر ایالت حیدرآباد را…
درخواست توقیف کتاب “وسیم رضوی” توسط علما و خطبای حیدرآباد هند
اخبار

درخواست توقیف کتاب “وسیم رضوی” توسط علما و خطبای حیدرآباد هند

مجمع علما و خطبا حیدرآباد هند خواستار ممنوعیت چاپ و فروش کتاب “وسیم رضوی” شد که در آن به ساحت…
دکمه بازگشت به بالا