حکومت های استعماری

تلاش کشورهای غربی برای ایجاد حکومت های استعماری جدید برای مقابله با مسلمانان
اخبار

تلاش کشورهای غربی برای ایجاد حکومت های استعماری جدید برای مقابله با مسلمانان

علی گونیش، استاد رشته زبان انگلیسی در دانشگاه میدیپول طی اظهاراتی از تلاش کشورهای غربی برای ایجاد حکومت های استعماری…
دکمه بازگشت به بالا