حمله گروهک سنی‌های تندروی د۱عش

چهار پلیس در حمله گروهک سنی‌های تندروی د۱عش در شمال نیجریه کشته شدند
اخبار

چهار پلیس در حمله گروهک سنی‌های تندروی د۱عش در شمال نیجریه کشته شدند

ترو.ریست های د۱عش در آفریقای غربی اسلحه و مهمات افسران پلیس را در منطقه نگانزای در ایالت بورنو به سرقت…
دکمه بازگشت به بالا