جوهرة علم الاجتماع،

آغاز جلسات آیت الله سید حسین شیرازی در ماه مباک رمضان در شهر مقدس قم
اخبار

آغاز جلسات آیت الله سید حسین شیرازی در ماه مباک رمضان در شهر مقدس قم

برگزاری سلسله جلسات علمی آیت الله سید حسین شیرازی، فرزند مرجع عالیقدر، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، در شهر…
دکمه بازگشت به بالا