تصاویر ماهواره‌ای

ارسال ماهواره توسط یک دانشگاه مسلمان در هند
اخبار

ارسال ماهواره توسط یک دانشگاه مسلمان در هند

دانشگاه مسلم علیگر به زودی ماهواره خود را که زیر نظر وزارت هوا و فضای هند کار میکند به فضا…
دکمه بازگشت به بالا