تجلی اتحاد حسینیان با مشارکت

تجلی اتحاد حسینیان با مشارکت بیش از ۲۰۰ هیأت در قالب یک دسته عزاداری
اخبار

تجلی اتحاد حسینیان با مشارکت بیش از ۲۰۰ هیأت در قالب یک دسته عزاداری

به مناسبت شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیش از ۲۰۰ هیأت در بغداد پایتخت عراق در…
دکمه بازگشت به بالا