بیکاری

آمار و ارقام تکان دهنده فقر و بیکاری در کشورهای عربی
اخبار

آمار و ارقام تکان دهنده فقر و بیکاری در کشورهای عربی

بررسی ها و تحقیقات فراگیر انجام شده نشان می دهد که فقر و بیکاری در کشورهای مختلف عربی در چند…
از هر ۶ جوان یک نفر به دلیل کرونا بیکار شده است
جهان

از هر ۶ جوان یک نفر به دلیل کرونا بیکار شده است

سازمان بین المللی کار در تحقیقی که نتایج آن را منتشر کرده، گفته: جوانان، قربانیان اصلی رکود اقتصادی ناشی از…
دکمه بازگشت به بالا