«بوداپست»

ساخت اولین گورستان اسلامی مجارستان در نزدیکی «بوداپست»
اخبار

ساخت اولین گورستان اسلامی مجارستان در نزدیکی «بوداپست»

اولین گورستان اسلامی مجارستان در نزدیکی «بوداپست»، پایتخت این کشور ساخته می شود. زولتان بولک، رهبر جامعه اسلامی مجارستان با…
دکمه بازگشت به بالا