به دختری رشیده می گویند که سفیه نبوده و و در حد خودش ، ملاک های خوب و بد را تشخیص دهد

دکمه بازگشت به بالا