برتری یک دانش آموز مسلمان در آزمون بورد سانسکریت هند

برتری یک دانش آموز مسلمان در آزمون بورد سانسکریت هند
اخبار

برتری یک دانش آموز مسلمان در آزمون بورد سانسکریت هند

یک دانش آموز مسلمان در هند توانسته از میان 13000 تن در آزمون بورد سانسکریت امتیاز قابل توجهی به دست…
دکمه بازگشت به بالا