برای اولین بار، یک زن مسلمان افغانستانی عضو شورای استانی آلمان شد

برای اولین بار، یک زن مسلمان افغانستانی عضو شورای استانی آلمان شد
اخبار

برای اولین بار، یک زن مسلمان افغانستانی عضو شورای استانی آلمان شد

گلالی مموزَی، افغانستان الاصل، برای اولین بار به عنوان یک زن مسلمان خارجی، به عنوان عضو شورای استانی شهر بن…
دکمه بازگشت به بالا