بحران خشکسالی در افغانستان

بحران خشکسالی در افغانستان؛ساکنان کابل از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند
اخبار

بحران خشکسالی در افغانستان؛ساکنان کابل از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند

همزمان با بحران سیاسی و اقتصادی در افغانستان، بحران خشکسالی نیز دامن‌گیر شهروندان این کشور شده است. ساکنان نواحی مختلف…
دکمه بازگشت به بالا