بازوی مصنوعی

مهندسان مسلمان بازوی مصنوعی کنترل شونده با مغز اختراع کردند
جهان

مهندسان مسلمان بازوی مصنوعی کنترل شونده با مغز اختراع کردند

دو مهندس مسلمان پاکستانی اخیراً برای افراد معلول بازوی مصنوعی یک بازوی مصنوعی ساخته اند که با گرفتن دستورات از…
دکمه بازگشت به بالا