امارات ۱۲ فعال حقوقی

سازمان ملل: تداوم حبس ۱۲ فعال حقوق بشر اماراتی علیرغم اتمام دوره محکومیتشان
اخبار

سازمان ملل: تداوم حبس ۱۲ فعال حقوق بشر اماراتی علیرغم اتمام دوره محکومیتشان

در سندی از سازمان ملل آمده که امارات ۱۲ فعال حقوقی را بعد از پایان دوره حبسشان همچنان در زندان…
دکمه بازگشت به بالا