اقامه شعائر مقدس حسینی

اقامه شعائر مقدس حسینی در کشور ماداگاسکار در دفتر آیت الله العظمی شیرازی
اخبار

اقامه شعائر مقدس حسینی در کشور ماداگاسکار در دفتر آیت الله العظمی شیرازی

به همت دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شهر ماهاجانگا در…
اقامه شعائر مقدس حسینی در کشور ماداگاسکار در دفتر آیت الله العظمی شیرازی
اخبار

اقامه شعائر مقدس حسینی در کشور ماداگاسکار در دفتر آیت الله العظمی شیرازی

به همت دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شهر ماهاجانگا در…
دکمه بازگشت به بالا