افسران عراقی

صدور حکم دستگیری افسران عراقی به دلیل سرکوب معترضان
اخبار

صدور حکم دستگیری افسران عراقی به دلیل سرکوب معترضان

 ۱۷ حکم دستگیری در حق شماری از افسران و مقامات مسئول استان ذی قار عراق به دلیل اعمال خشونت علیه…
دکمه بازگشت به بالا