افزایش 160 درصدی قربانیان مین گذاری در یمن در سال 2022

افزایش 160 درصدی قربانیان مین گذاری در یمن در سال 2022
اخبار

افزایش 160 درصدی قربانیان مین گذاری در یمن در سال 2022

سازمان ملل از افزایش 160 درصدی تعداد قربانیان ناشی از انفجار مین ها و بقایای مواد منفجره جنگ در یمن…
دکمه بازگشت به بالا