افزایش مرگ و میر ناشی از سیل

گزارش واشنگتن پست درباره افزایش مرگ و میر ناشی از سیل در پاکستان
اخبار

گزارش واشنگتن پست درباره افزایش مرگ و میر ناشی از سیل در پاکستان

واشنگتن پست گزارش داد که افزایش مرگ و میر ناشی از سیل در پاکستان، از 1600 نفر فراتر رفته است…
دکمه بازگشت به بالا