افزایش ربودن تجار و بازرگانان افغانستان

افزایش ربودن تجار و بازرگانان افغانستان و خانواده هایشان در دوران ط۱لبان
اخبار

افزایش ربودن تجار و بازرگانان افغانستان و خانواده هایشان در دوران ط۱لبان

ربودن تاجران و اعضای خانواده آنها همواره یک چالش امنیتی بزرگ در افغانستان بوده، چالشی که در بسیاری اوقات نهادهای…
دکمه بازگشت به بالا